Blogg

BRUKSANVISNING FOR BLOGGEN

Ideen bak bloggen var å levere en oppgave i faget historie på VG3 og samtidig bidra med en nettbasert fremstilling av leirene i Saltdal. Vi håper dette kan bli en blogg der dere kan kommentere, sti...

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 . Innledning2 . Antall leirer3. Antall fanger4. Hvem som styrte leirene5 .Da fangene kom og hva de jobbet med6. Hvordan det ser ut der leirene var i dag7. Kilder

1. INNLEDNING

I mer enn 16 år har over 100 000 deltakere reist flere uker med buss, til områder hvor andre verdenskrig satte dype spor. Det er ikke mange som er klar over at det tidligere lå 17 fangeleire bare e...

2. ANTALL LEIRER

Fra Saltdals kommunegrense til Rana i sør og til den nordlige grensen mot Fauske i nord var det i alt 17 fangeleire. Leirene lå relativt tett langs dagens jernbane.Under innlegget "hvordan det...

3. ANTALL FANGER

Fangeleiren i Botn i Saltdal kan sammenlignes med de omtalte konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. Betenkelig er det at et sted hvor det har foregått så mye grusomt befinner seg en 20 minutter...

4. HVEM SOM STYRTE LEIRENE

Våren 1942 stod brakkene ferdige og deble administrert av SS. De som tjenestegjorde i leirene var tysk ordenspoliti og norsk hirdbataljon (en bataljon opprettet av NS for å beskytte bedrifter mot s...

5. DA FANGENE KOM, OG HVA DE JOBBET MED

De første fangene kom til Bergen i 1942. Gruppen av fanger som kom inneholdt folk fra alle samfunnslag med ulik bakgrunn og nasjonaliet. Formen deres var generelt dårlig etter at de tidligere hadde...

6. HVORDAN DET SER UT DER LEIRENE STOD

BJØRNELVA Bjørnelva leiren var den sørligste fangeleiren i Saltdal. I leiren bodde russerfanger som arbeidet med jernbanen. I dag er rester etter leiren enda på stedet, som et bevis på alt det grus...

7. KILDER

Perm:TEMA Kontakt fange- nordmenn Brev Kopi av originalbrev som krigsfanger skrev til nordmenn under krigen TEMA Frigjøringen Kreyberg, Leiv. Frigjøringen av de allierte krigsfanger i Nordland 1945...

Kategorier

Arkiv

hits