6. HVORDAN DET SER UT DER LEIRENE STOD

BJØRNELVA

Bjørnelva leiren var den sørligste fangeleiren i Saltdal. I leiren bodde russerfanger som arbeidet med jernbanen. I dag er rester etter leiren enda på stedet, som et bevis på alt det grusomme som har funnet sted der for over 60 år siden. Fundament etter brakker er synlige, i tillegg kan man få øye på stolpene etter piggtrådgjerder og andre gjenstander. Etter at freden brøt ut, og de russiske fangene ble frigjort, begynte russerne å sette opp minnesmerker etter sine døde medfanger. På monumentet i Bjørnelva sto det "Her er stedt til hvile 300 russiske soldater og offiserer i Den Røde Arme som ble dyrisk pint av den fasistiske terror 1944-45" Dette var synlig så sent som i 2001, til tross for at minnesmerket ble sprengt på 1950 tallet, sammen med de fleste andre russiske minnesmerkene. 
 

Tysk tegning av fangeleiren Bjørnelva.
img0017new

 

Restene etter sprengt minnesmerke

restene etter minnesttte ved bjrelva sukkertopp


KROKELVA 

På området der Krokelvaleiren lå kan man i dag se fundament fra brakker, grøfter som ble gravd og veisystemet. Her kan man komme over gjenstander som ligger spredt på området, og på samme måte som leiren i Bjørnelva kan man så vidt se inngjerdningen. Som på de fleste av krigsfangeleirene i Saltdal var det også gravplass på stedet. Her er også minnesmerket sprengt.    

LØNSDAL 

Rester etter fangeleiren på Lønsdal er ikke mange, bare en lite synlig gravplass og minnesmerket er igjen. Minnesmerket på Lønsdal ble ikke sprengt av de norske myndighetene.

 

orginal sttte ved lnsdal


KJEMÅGA OG ROTELVA
            
 

Ved begge disse to fangeleirene kan man i dag se rester fra krigsårene. Leirene er ikke veldig framkommelig, da de ligger langt fra E6. Det var russiske fanger i Kjemågaleiren, mens i Rotelva bodde det polakker.

  BERGHULNES 

Leiren på Berghulnes var stor, og er en av leirene som har blitt best bevart i ettertid. Restene av leiren ligger på samme måte som Kjemåga og Rotelva langt fra E6. Men om man først kommer seg til området vil man se at utstyr ligger rundt om kring, som suppekjeler, ovner. Et forfalt minnesmerke er også på stedet, der man kan lese bruddstykker av teksten.

restene etter det orginale minnesmerket ved berghu


LANGÅNES
 

3 mil sør for Rognan lå fangeleiren Langånes. Stedet er nå ganske tilgrodd av trær, men rester etter leiren er synlige.

RUSSÅNES
 

Like ved E6 ved Russånes lå en krigsfangeleir.  I dag er ikke leiren synlig på grunn av veibygging over området.


POTHUS
 


En av de største leirene i Saltdal var Pothus. I denne leiren som i mange av de andre hadde egen gravplass. Der ble det etter krigen satt opp et monument, med malt inskripsjon på 4 jernplater. Da monumentet forfalt ble platene tatt vare på og de står i dag på Blodveimuseet.

Et nytt monument ble satt opp på samme sokkel i 1985. 

restaurert orginalsttte ved pothus

en side med inskripsjon det som hrer til orginal


BRENNE
 

En av de minste leirene i Saltdal var Brenne. Det er ingen sport igjen etter denne leiren.

SUNDBY 

På Sundby lå den en leir for russiske fanger. I dag er det dyrket mark på stedet der leiren lå, så det er ingen spor igjen. På Blodveimuseet finnes leiren i miniatyrform. Der man kan studere leiren til minste detalj. På Sundby står det i tillegg et minnesmerke. img1457

 intakt orginalsttte ved nedre sunby fangeleir st

  

BAKKEN


Vi har ikke klart å finne noen kilder som inneholder spor i form av minne- stener/-tavler eller andre spor fra Bakken.

  

ROGNAN

Siden Rognan er kommunesenteret i Saltdal kommune er det en god del sport etter krigen å finne der. For eksempel finner vi krigsmonument for de falne utenfor Saltdal kirke. På sykehjemstomta var det tidligere krigsfangeleir.

SALTNES

En av de 2 polske krigsfangeleirene var leiren i Saltnes. Denne leiren er det få spor igjen etter.


BOTN
 


Botn regnes for å være den verste leiren en kunne komme til. Fangeleiren var bebodd av jugoslavere, men siden majoriteten var fra Serbia ble Botn kalt Serberleirer.

 

minnesttte over russiske dde i botn

 


I dag er området der fangeleiren lå omgjort til en krigskirkegård der det ble samlet døde fra flere leire. Dette er en minnestøtte over russiske fanger.

  

STAMNES

 

En annen leir som ikke synes i dag er fangeleiren på Stamnes. I dag står minnestøtten nede ved sjøen. Det bodde russiske fanger i leiren.


Minnestøtte ved Stamnes:
nrbilde av minnesttte nr 2 stamnes

SETSÅ

På Setså er det i dag ingen sport etter en krigsfangeleir. Etter som at området i dag er dyrket jord.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits