4. HVEM SOM STYRTE LEIRENE

Våren 1942 stod brakkene ferdige og de ble administrert av SS. De som tjenestegjorde i leirene var tysk ordenspoliti og norsk hirdbataljon (en bataljon opprettet av NS for å beskytte bedrifter mot sabotasje). 4-5 måneder etter ble norske vakter byttet ut med 180 nordmenn fra SS-vaktbataljon, der samtlige var kurset i våpenbruk og fangebehandling. Denne gruppen holdt vakt under SS-kommando fram til april, da leirene ble overtatt av tyske Wehrmacht.

SS stod uten tvil bak den verste behandlingen av fangene. Schutzstaffel (tysk for beskyttelsesavdeling eller livvakt), oppstod tross alt som en paramilitær organisasjon knyttet til det tyske nazistpartiet NSDAP som livvakter for lederen Adolf Hitler. SS var organisert i egne hæravdelinger og var utenfor kontrollen til Wehrmacht, som kan ses på som Tysklands militære forsvar i perioden 1935 til 1946. Det er da ikke så merkverdig at forholdene bedret seg under Wehrmacht.

Rangorden over SS

Som vi ser av rangordningen var leirkommandanten nederste ledd i rangordningen. Til tross for det trengte det ikke å være forskjell på det tredje rikets mest formidable terrorinstrument, Heinrich Himmler og en leirkommandant. Det beviste leirkomandant Kiefer som hadde ansvar for Botnleiren, beskrevet som en satan uten like. Rykter skal ha det til at han var sendt rett fra et sinnsykeasyl i Tyskland.Jan Frode Setså skriver i sin oppgave om Håkon Johansen fra Botn som selv jobbet på anlegget. Han uttaler at Kiefer måtte ha vært sadist.Han brukte ikke pisk, men hadde en kort stålstang med hammer i enden. Denne stålstangen slo han med, dette kunne både ramme fanger og voktere. Håkon sier at hadde han ikke med selvsyn sett dette, ville han aldri trodd at mennesker kunne være så grusomme mot hverandre. Denne fryktede personen var en fare både for fanger og hirdvoktere. Han plaget hirdungdommen fra første stund. Han herset og slo dem, fornedret de til å krype i søle etter blikkporsjoner som han sparket foran dem. En hirdvokter sier at Kiefer kunne bli helt fra seg i fylla, et sinne og et raseri som kunne tyde på galskap. Fangene opplevde også at Kiefer som et udyr, og hans behandling av fangene og voktere var grunnlag for den brutalitet som Botnleiren er kjent for.

Det er trolig at frykten for å ikke være "ille" nok, kan være en av årsakene til at en tilfeldig leirkommandant kunne være like horribel som Himmler. Men det var ikke alle som var like redde for represalier fra høyere makter. I leiren på Langånes hadde leirkommandanten en ganske annen oppførsel og holdning enn Kiefer. Denne leirkommandanten hadde faktisk god kontakt med en lærer som bodde like ved leiren. Kommandanten beskrives om en menneskelig type som ble likt av lokalbefolkningen. Denne mannen beholdt utrolig nok ansvaret som leirkommandant nesten hele krigen. Det var først i slutten at han ble byttet ut med en annen, som raskt fikk satt en stopper på blant annet lokalbefolkningens tilførsel av mat til fangene. Etter at den første leirkommandanten ble avsatt, kan man bare spekulere på hva som ble hans skjebne.


Det bør nevnes at leirkommandant Kiefer var den eneste kommandanten med SS som oppdragsgiver mens Wehrmacht hadde makta.  

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits