1. INNLEDNING

I mer enn 16 år har over 100 000 deltakere reist flere uker med buss, til områder hvor andre verdenskrig satte dype spor. Det er ikke mange som er klar over at det tidligere lå 17 fangeleire bare en kort kjøretur unna Fauske. Vårt nærområde er fullt av minner, spor og kunnskapsrik lokalbefolkning som kan mye om tida da Hitler ville gjøre Norge til en del av "Det tredje riket". 

På grunn av det store antallet leirer og fanger som befant seg i Saltdal kommune, kan vi i dag finne flere gravplasser og minnestøtter. Mange av de er rasert og ødelagt. Dette ble gjort av den norske stat rundt 1950, i et forsøk på å "hysje" ned det som hadde skjedd. Et stort antall Sovjetere lå gravlagt på norsk jord og vi tror at sabotasjen av minnesteiner var et førsøk på å unngå mer oppmerksomhet enn nødvendig fra Sovjet under den kalde krigen.

Som to elever i tredje klasse på Fauske videregående skole fikk vi i oppgave å lage en samlet fremstilling av leirene i Salten eller en enkelt kommune. Vi valgte Saltdal av flere årsaker. For det første ligger kommunen nært, slik at vi har muligheten til å dra dit å se, noe som gjør det ekstra spennende. For det andre var det tidligere hele 17 leirer i der og derfor mye å ta tak i i forhold til oppgaven. I oppstartfasen av prosjektet besøkte vi også Blodveismuseet, noe som vekket interessen for nettopp Saltdalen, og kanskje spesielt Botn, leiren med den verst tenkelige historien. En annen medvirkende faktor til at vi valgte kommunen var at det ikke eksisterte en samlet fremstilling av leirene i Saltdal på nett. Vi har i hovedsak støttet oss på håndfaste kilder og ønsker å bidra med noe som kan hjelpe andre til å få et samlet bilde av krigens dager i vår nabokommune.

Det vi i hovedsak tar for oss er:
- Antall leire
- Antall fanger
- Hvem som styrte leirene
- Når fangene kom
- Hva de jobbet med
- Hvordan det ser ut der leirene er i dag

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits